Cookie beleid

In deze privacy policy lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden bijgehouden en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens voor benut worden. Daarnaast vindt je hier ook al je rechten met betrekking tot jou gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacy policy zal soms aangepast worden door bv. Wetsaanpassing. Het is daarom geadviseerd de verklaring periodiek te raadplegen.

Als bedrijf streven wij ernaar je privacy te bewaren en geen overbodige zaken bij te houden om zo jouw en onze veiligheid te garanderen.

Bij het eerste bezoek aan de site wordt gevraagd welke cookies/pixels er gebruikt mogen worden en zodanig opgeslagen in een cookie. Indien je deze instelling wilt wijzigen kan je de cookies van onze site verwijderen waardoor de vraag opnieuw gesteld wordt.

Cookies

Om je een betere ervaring te geven op onze site maken we gebruik van cookies. Ook analytische of adverteringscookies kunnen hier van pas komen. Bij het eerste bezoek aan onze site kan je opgeven welke cookies voor jouw toegelaten mogen worden.

Cookie Beschrijving Duration Type
__cfduid Deze cookie is gemaakt door Cloudfare. De cookie wordt gebruikt om individuele gebruikers achter een gedeeld IP address te indentificeren en een beveiligings configuratie toe te passen per gebruiker. Er is geen koppeling met een gebruikers ID in de web applicatie en de cookie houdt geen persoonlijke identificeerbare informatie bij. 4 weken Vereist
sessionId Deze cookie wordt door onze web applicatie gebruikt om sessie informatie bij te houden. 2 weken Vereist
csrftoken Deze cookie is gemaakt door het Django web platform voor python. Het wordt gebruikt voor extra beveiliging op de website en om Cross-Site Request Forgery attacks tegen te gaan. 11 maanden Vereist
cookie_policy Deze cookie gemaakt door onze applicatie houdt de informatie bij wat je instelt bij de cookie voorkeuren. 1 jaar Vereist
cart_id Deze cookie gemaakt door onze applicatie houdt de data van het winkelmandje bij om deze terug te zetten als je terugkomt naar onze site. 2 dagen Vereist
_salonized_session Deze cookie wordt aangemaakt door ons afspraak systeem om een sessie tot stand te brengen. Vereist
G_ENABLED_IDPS Wordt gebruikt door Google en is nodig voor Google Single Sign On. 7979 jaar Functioneel
_gat_gtag_UA_23858729_2 Google gebruikt deze cookie om gebruikers te onderscheiden. 1 minuut Analyse
_ga Deze cookie is geinstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers, sessies, campagne data en gebruik te berekenen. De cookie slaat anonieme data op en gebruikt willekeurig gegenereerde nummers om unique bezoekers te identificeren. 2 jaar Analyse
_gid Deze cookie is geinstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie over het gebruik van de site van gebruikers bij te houden om op basis daarvan analyse rapporten te maken over hoe de website presteert. De data en de bron van afkomst is annoniem. 1 dag Analyse
fr Deze cookie wordt door Facbook geset om relevante advertenties weer te geven aan de gebruikers en om de advertenties te meten en verbeteren. De cookie houd ook bij hoe de gebruiker deze en andere sites gebruikt die pixel of sociale plugins gebruiken. 2 maanden Advertentie
NID Deze cookie is gebruiker gebaseerd en toont gepersonalizeerde advertenties aan de gebruiker. 6 maanden Advertentie
_fbp Deze cookie is geset door Facebook om advertenties te tonen op facebook of een digitaal platform dat gebruik maakt van Facebook advertenties na het bezoek van deze site. 2 maanden Advertentie

Pixels

Om statistieken over onze site bij te houden maken we gebruik van facebook pixel. Deze pixel verzameld data over de gebruiker van de site. Data die wij zelf kunnen bekijken zijn anoniem en worden niet verder verdeeld.

Algemene voorwaarden

Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden klik hier.

Privacy beleid

Voor meer informatie over ons privacy beleid klik hier.

Klantenservice

Je kunt met ons mailen op om je snel te kunnen helpen bij eventuele vragen over je privacy.

Cookie Policy

In this privacy policy you can read about how your personal data is saved and how it is handled with. In addition, you will also find here all your rights with regard to your data and how you can use those rights. This privacy policy will sometimes be amended by, for example, legislative changes. It is therefore advised to consult this policy periodically.

As a company we strive to preserve your privacy and not to keep unnecessary things to guarantee you and our safety.

Within your first visit you will be prompt by us to provide all cookie and pixel information. This information is stored inside a cookie to not disturb you every time you visit this site. To change this setting just remove the site cookies and the question will be prompted again.

Cookies

We use cookies to enable a user to log in via Facebook or Google. A cookie is also stored in which we keep track of your acceptance of the cookie policy.

Cookie Description Duration Type
__cfduid The cookie is set by CloudFare. The cookie is used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. 4 weeks Necessary
sessionId This cookie is used by the website to store the user's session ID. 2 weeks Necessary
csrftoken This cookie is associated with Django web development platform for python. Used to help protect the website against Cross-Site Request Forgery attacks. 11 months Necessary
cookie_policy This cookie stores te information of your cookie preferences. 1 year Necessary
cart_id This cookie generated by our application is used to store your cart information to continue shopping after you come back to our site. 2 days Necessary
_salonized_session This cookie generated by our appointment system to enable a session to this product. Necessary
G_ENABLED_IDPS The cookie is used by Google and is used for Google Single Sign On. 7979 years Functional
_gat_gtag_UA_23858729_2 Google uses this cookie to distinguish users. 1 minute Analytics
_ga This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. 2 years Analytics
_gid This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. 1 day Analytics
fr The cookie is set by Facebook to show relevant advertisements to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. 2 months Advertisement
NID This cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users. 6 months Advertisement
_fbp This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. 2 months Advertisement

Pixels

To keep track of statistics about our site, we use Facebook pixel. This pixel collects data about the user of the site. Data that we can view ourselves is anonymous and will not be distributed further.

Terms and Conditions

For more information about our terms and conditions you can click here.

Privacy Policy

For more information about our privacy policy you can click here.

Customer Service

You can send a mail at to help you quickly for any questions about your privacy.